Van oudsher hoort de jacht bij ons. Jaagde de prehistorische mens puur om te overleven, in latere tijden eigenen vorsten en edelen zich het alleenrecht toe om te jagen. In de middeleeuwen moeten ze dat recht ook geven aan de rijke burgerij van de opkomende steden. De gewone man mocht dan wel niet meer jagen, strópen deed hij des te meer. Levensnoodzaak uit pure armoe.
De tentoonstelling in Kempenmuseum De Acht Zaligheden laat aspecten zien van stroperij èn van de jacht.

Jagen in de Kempen

Foto: Riny Bullens