Van 15 januari t/m 2 februari is in het Atrium Den Haag een tentoonstelling te zien over Haagse mobiliteit van de gemeente Den Haag. Met zwart-wit foto’s uit het Haags archief wordt teruggekeken op hoe het vroeger was en hoeveel er inmiddels is veranderd op het gebied van auto’s, fietspaden en openbaar vervoer. Maar er wordt ook vooruitgeblikt. Hoe kunnen de straten leefbaar worden gehouden en hoe gaan we om met parkeren? Doet u mee? U kunt tijdens deze tentoonstelling reageren op stellingen en uw ideeën over bijvoorbeeld parkeren, innovatie of bereikbaarheid plaatsen op de ideeënwand.

Creatieve workshop voor kinderen (8 – 12 jaar)
Ook kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar tijdens creatieve workshops hun beeld van de toekomst knutselen in het stadhuis op:
zaterdag 20 januari van 14.30 tot 16.00 uur
zaterdag 27 januari van 14.30 to 16.00 uur
woensdag 31 januari 14.30 tot 16.00 uur

Wilt u uw kind aanmelden voor de workshops mail dan naar hma@denhaag.nl.
Achtergrond
Afgelopen zomer is de Haagse Mobiliteitsagenda gepresenteerd. Aan de hand van deze agenda wil de gemeente discussie voeren met alle betrokkenen om vervolgens een koers uit te zetten voor het Haagse verkeers- en vervoersbeleid in de komende jaren. De onderwerpen die in deze agenda aan de orde komen zijn mede ontstaan door gesprekken, bijeenkomsten en signalen van bewoners, bedrijven en organisaties. Om daadwerkelijk keuzes te kunnen maken en de keuzethema’s verder aan te scherpen organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten, stadsgesprekken en deze tentoonstelling om reacties te verzamelen. Ook die van u!
Meer informatie is te vinden op https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/haagse-mobiliteitsagenda-hoe-gaat-de-stad-om-met-vervoer-en-bereikbaarheid.htm