Deze groepstentoonstelling geldt als een verkenning van de manieren waarop beeldend kunstenaars reflecteren op de geschiedenis en hedendaagse uitingen als epistolariteit als vorm. Deze werken laten de meest belangrijke kenmerken zien van vroegere briefwisselingen. Hier wordt dan ook gekeken naar feit of fictie. Deze tentoonstelling omvat zeven werken die de briefwisseling als thema en vorm op verschillende manieren verkent.