Vanaf 6 november 2018 presenteert het MRK Uden De Stad als Klooster, een grootse tentoonstelling over de leescultuur en devotie in stad en klooster gedurende de late middeleeuwen.

Aan de hand van tientallen topstukken uit het MRK, musea en bibliotheken wordt de bezoeker meegenomen in de wereld van de late middeleeuwen. Naar aanleiding van een grootschalig onderzoek Cities of Readers, uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat de geletterdheid onder de middeleeuwse burgers veel groter was dan voorheen werd gedacht. Nog voor de reformatie lazen leken dezelfde stichtelijke geschriften als in het klooster en wisselden hun werkzaamheden af met gebed en devotie. De hele stad was een klooster, zoals Erasmus constateerde.

De bezoeker kruipt in de huid van de middeleeuwer en ontdekt het milieu van de kloosterlingen en dat van de stedelijke lekengemeenschap. Betreed de huiskamer, kerk, leeskamer en het schrijfatelier, ingericht met bijzondere kunst- en gebruiksvoorwerpen en middeleeuwse handschriften. Ervaar de dagelijkse geloofspraktijk van de late middeleeuwen zelf door plaats te nemen in het schrijfatelier, een virtuele pelgrimage af te leggen of te bidden. Door deze activiteiten wordt de weg geopend naar een dieper begrip van de kunst uit de late middeleeuwen.

Audiotour
Bij de tentoonstelling is een bijzondere audiotour ontwikkeld voor zowel volwassenen als kinderen. De tour is gratis verkrijgbaar bij de balie van het museum. Voor mensen met gehoorproblemen is tevens een rondleiding in groot lettertype beschikbaar. Vraagt u hiernaar aan de balie.