De Embassy of the Free Mind biedt:

een platform waar wijsheid gedeeld wordt en bewustzijn ontstaat
een collectie boeken van 2.000 jaar verzamelde wijsheid beschikbaar voor het publiek een netwerkorganisatie en kenniscentrum voor internationale samenwerking
een bewaarplaats van boeken en wijsheden voor de volgende generatie
een digitale bibliotheek als modern communicatiemiddel * studieruimte voor jong en oud
een wetenschappelijke onderszoeksbibliotheek
een museum experience en storytelling
verbinding tussen alle geloofsovertuigingen, wijsheidsstromingen, en individuen
debatten over de wereld van nu vanuit het perspectief van het individu
context voor de vragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?
beelden en teksten die onderwijzen, inspireren en als gesprekstof dienen
de mogelijkheid om bij te dragen aan het zichtbaar maken van de verborgen onderstroom van innerlijke, individuele wijsheid uit alle culturen
partnerships en projecten die wijsheid bevorderen
cultuur, muziek, kunst als weerspiegeling van het vrije denken van toen en nu
educatieve programma’s voor het stimuleren van de verbeeldingskracht en creëren van maatschappelijke betrokkenheid van kinderen
een podium voor sprekers vanuit de hele wereld
colleges door experts uit verschillende disciplines en vakgebieden
internationale tentoonstellingen van wereldformaat