De eerste gepubliceerde versie van “La Belle et la Bête “ was de vertelling door Madame Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve in 1740. Daarvoor bestond het verhaal al in de mondelinge overlevering als traditioneel volksverhaal.
Belle is ’n mooi, jong, zorgzaam meisje uit het volk. Haar vader heeft zich opgewerkt naar de gegoede burgerij maar de familie staat op heel goede voet met alle dorpelingen. Dan slaat het noodlot toe.
Prins Alain is de kroonprins van het land. Zijn ouders zijn de liefde voor elkaar verloren en leven gescheiden. Zijn vader -de Koning- leidt hem met harde hand op tot het toekomstige koningschap. De druk verhardt Alain.
In hun jeugd is er voor Belle en Alain nog gelegenheid om onbevangen met elkaar op te trekken in kinderspel. Zodra de jaren verstrijken gaan de verantwoordelijkheden van volwassenheid zwaarder op de schouders drukken van beide jongelingen en drijft ze unit elkaar. Maar het lot laat zich niet temmen en dwingt ze naar elkander…

Muziektheater Belle en het Beest

Fotograaf: Peter Deen. (Theatergroep Trappaf)