Vroege Vogels spotten op de Brunssummerheide

Wen even aan de oorverdovende stilte van de Brunssummerheide om half zeven ’s morgens vroeg en langzaam hoor je steeds meer vogels hun mooiste liedjes fluiten. Zeker als je op zaterdag 20 april mee gaat met de boswachter van Natuurmonumenten, want die weet waar de mooiste vogels te horen zijn. En laat je verrassen, want voordat je zelf het geluid gehoord hebt, heeft de boswachter hem al gespot en gewezen. Geef je zo snel mogelijk op, want hij neemt maar een klein groepje mee. De deelnemers komen om 06.30 uur bij elkaar voor de deur van het restaurant Schrieversheide voor een vogelspotwandeling van ongeveer 2 uur. Leden van Natuurmonumenten betalen € 5,00 en niet-leden € 8,00 voor deze unieke natuurbeleving.
Aanmelden via www.natuurmonumenten.nl/Brunssummerheide

Vogelspotplaats Brunssummerheide, voor heel veel soorten
De Brunssummerheide is een waar vogelparadijs. Sommige vogels zoeken er naar voedsel, andere broeden er. Naast algemene soorten als mezen, de buizerd en torenvalk zijn er ook meer bijzondere soorten als de bosuil, de roodborsttapuit en ijsvogel te zien. Genoeg reden om eens lekker vroeg je bed uit te komen.