Van 18 t/m 31 mei is het Pop-Up Museum of Adoption te zien in het Atrium Den Haag. Dit tijdelijke museum is een initiatief van de uit Colombia geadopteerde Rodrigo van Rutte. Naast 25 foto's van geadopteerden uit het 'Gekleurde Identiteit' fotoboek van Ton Hendriks, toont Stichting Adoptie Nazorg i.s.m. Ambaum BrandMakers 20 foto's, die verhalen tonen van (inter)nationale geadopteerden, geboorteouders en adoptieouders.

Nederlandse Adoptie Verhalen
In Nederland leven 46.000 geadopteerden uit 98 verschillende landen. Velen van deze geadopteerden worden geïnterviewd over hun ervaringen en gedachten. Al deze #AdoptionStories worden verzameld, zodat iedereen kan lezen wat het is geadopteerd volgens de geadopteerden. De eindpresentatie is op 29 mei 2020.

Haags Adoptieverdrag
In 1993 hebben 66 landen in Den Haag een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie. Tot de landen die aangesloten zijn, behoren zowel de landen van herkomst van de kinderen, als de landen waar de aspirant-adoptieouders wonen. Al deze landen hebben afspraken gemaakt over adoptie. Deze afspraken zijn erop gericht dat de adoptieprocedure zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. Zorgvuldig wil zeggen dat de belangen en rechten van het kind centraal staan en dat bijvoorbeeld bemiddeling door twijfelachtige personen of organisaties, kinderhandel en winstbejag zijn uitgesloten.
De bij het Haags Adoptieverdrag aangesloten landen volgen allemaal dezelfde procedure bij adoptie en hebben afspraken gemaakt over wie wel en wie niet mag bemiddelen. Het verdrag sluit echter niet uit dat de aangesloten landen verschillende eisen en voorwaarden hanteren. Dat geldt bijvoorbeeld wat betreft de mogelijkheid van adoptie door één persoon. Het verdrag maakt deze vorm van adoptie mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat elk aangesloten land deze vorm van adoptie moet toestaan of goedkeuren.
Een adoptie die uitgesproken is in een verdragsland wordt door alle landen die bij het verdrag zijn aangesloten automatisch en volledig erkend. Een dergelijke adoptie is in Nederland direct rechtsgeldig.
Het Verdrag van Den Haag is opgezet door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, de meest vooraanstaande organisatie op het gebied van internationaal privaatrecht. Het verdrag versterkt het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en beoogt zorgen dat interlandelijke adopties worden gedaan in het belang van het kind en met respect voor zijn of haar fundamentele rechten. Het is ook bedoeld om de ontvoering, de verkoop van of het verkeer bij kinderen te voorkomen.
Bronnen www.adoptie.nl en www.hcch.net

Dit project was in 2018 te zien in Anna Vastgoed aan de Korte Vijverberg 2, Den Haag en is speciaal voor in het Atrium aangevuld.
www.rodrigovanrutte.nl