Pop-Up Museum of Adoption
18 t/m 31 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 is het Atrium Den Haag gesloten
Van 18 t/m 31 mei is het Pop-Up Museum of Adoption aanwezig in het Atrium Den Haag. Dit tijdelijke museum is een initiatief van de uit Colombia geadopteerde Rodrigo van Rutte.
De volgende exposities worden getoond :
1. 'Gekleurde Identiteit' bestaande uit 25 foto's van geadopteerden uit het fotoboek van Ton Hendriks.
2. '60 jaar adoptie(wet) in Nederland' met 20 foto's, die verhalen tonen van (inter)nationale geadopteerden, geboorteouders en adoptieouders van Stichting Adoptie Nazorg i.s.m. Ambaum BrandMakers.
3. ‘No Mother No Child’ is een internationale tentoonstelling die foto’s van Colombiaanse moeders toont sdie hun kind ter adoptie hebben afgestaan. Het is een doorlopend fotoproject van de geadopteerde Jennifer Dallman uit Keulen, Duitsland. Op dit moment is ze in Colombia voor het met foto en tekst vastleggen van de verhalen van meerdere moeders.

Start van een 366 dagen durend adoptieproject
Nederland telt 58.000 geadopteerden uit zo’n zestig verschillende geboortelanden. Gedurende deze 366 dagen zullen geadopteerden worden geïnterviewd over hun ervaring en gedachten. Al deze #AdoptionStories zullen worden verzameld zodat iedereen de verhalen kan lezen om te weten hoe het is om geadopteerd te zijn volgens geadopteerden. De presentatie van dit adoptieproject is op 29 mei 2020.

Haags Adoptieverdrag
Het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie beschermt kinderen en hun familie tegen de risico's van illegale, onrechtmatige, voorbarige en slecht voorbereide adopties naar het buitenland. Het verdrag, dat wordt uitgevoerd door nationale Centrale Autoriteiten, is een uitwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Artikel 21) en beoogt dat interlandelijke adoptie alleen plaatsvindt als het kind daar het meeste baat bij heeft en hierbij tevens de fundamentele rechten van dat kind gerespecteerd worden.

Het Verdrag werd ontwikkeld door de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, de meest vooraanstaande organisatie op het gebied van internationaal privaatrecht.
Op 29 mei 1993 is het tot stand gekomen en op 1 mei 1995 in werking getreden.
In juli 2016 is het Verdrag geratificeerd door 96 staten. Zuid-Korea, Nepal en Rusland hebben het verdrag wel ondertekend, maar niet geratificeerd.
Veel landen die het Verdrag niet hebben geratificeerd, geven geen toestemming voor buitenlandse adoptie van hun kinderen noch voor adoptie van buitenlandse kinderen.
Bron: www.hcch.net

Het Pop Up Museum was eerder te zien in 2018 in het pand van Anna Vastgoed aan de Korte Vijverberg 2, Den Haag. Het museum is nu speciaal voor het Atrium aangevuld met de internationale tentoonstelling ‘No Mother No Child’.

www.rodrigovanrutte.nl