Beleef een Franse middag en avond à la campagne. Zomer op het Franse platteland in Zeewolde.
15:00u – 18:00u Middagprogramma met concert en Franse proeverij, vanaf 19:00u Frans diner.
De Franse André Campra publiceerde in 1708 de cantate “Les Femmes”, waarin hij het leed beschrijft dat door de liefde veroorzaakt wordt. Dat is in zijn ogen uiteraard de schuld van de vrouw en in zijn cantate somt hij allerlei nare karaktertrekken op. Een jaloerse vrouw wordt al boos als je naar iemand lacht, door een preutse vrouw word je teleurgesteld, een slimme vrouw tiranniseert de omgeving. Kortom, hou je verre van de liefde en ga je heil liever in de natuur zoeken.

In 1715 komt daar een Nederlands antwoord op in de vorm van een tegencantate: L’apologie des Femmes, geschreven door Quirinus van Blankenburg. “De jaloerse vrouw heeft een teder hart, de preutse handelt met wilskracht. En de geleerde, zij heeft een sterke geest …..” Op muzikale en humoristische wijze wordt hier zomaar een discussie over liefde uitgevochten.

Het concert, de proeverij en het diner staan daarom het teken van tegenstellingen, Campra tegen Van Blankenburg, Frankrijk versus Nederland…