Het terpen- en wierdengebied is een uniek gebied, maar toch minder uniek dan we misschien denken. Het Nabije Oosten kent vergelijkbare woonheuvels: tells. Tells zijn ontstaan door eeuwen van menselijke bebouwing op dezelfde plaats. Zijn deze woonheuvels in Syrië misschien ook bedoeld als bescherming tegen overstromingen, precies zoals in het Noord-Nederlands wierdengebied?

Museum Raqqa vertelde het verhaal van de tells. Helaas heeft de oorlog in Syrië ook haar sporen achtergelaten in dit museum: het is deels verwoest en de collectie is geplunderd. Gelukkig zijn er voorwerpen uit de regio bewaard gebleven en hebben Nederlandse musea Syrische vondsten in hun collectie, die ze voor de gelegenheid hebben uitgeleend aan Museum Wierdenland. Aan de hand van deze voorwerpen komen we meer te weten over het leven op de tells.

In de tentoonstelling ‘Syrië’ worden de nieuwste archeologische bevindingen gepresenteerd. De overeenkomsten en verschillen tussen een tell en een wierde of terp worden uitgelegd. Er wordt aandacht besteed aan het boek van Agatha Christie ‘Come tell me how you live’ over haar leven in Syrië met haar man, archeoloog Max Mallowan. Ook onze eigen archeoloog, Van Giffen, blijkt betrokken te zijn geweest bij opgravingen van tells.

Naast de archeologische vondsten zijn kunstwerken van kunstenaar- archeoloog Theo de Feyter te zien waarop de opgravingen in tells in Syrië staan verbeeld.

Tells in Syrië De wierden van het Midden-Oosten?

Museum Wierdenland