Bezoek de exposities en de mooie lunchconcerten in de Grote Kerk van Gorinchem. De stichting "Vrienden van de Grote Kerk" is in 2003 opgericht met het doel de Grote Kerk meer in de belangstelling van het publiek te brengen, zodat zij binnen de Gorinchemse gemeenschap haar plaats blijft behouden zowel op religieus gebied, als ook op het sociale en culturele vlak. De ruim dertig vrijwilligers van de Stichting maken het mogelijk de Grote Kerk van 8 mei tot 21 september open te stellen voor het publiek.

Exposities en lunchconcerten in de Grote Kerk

Foto gedeeld door / afkomstig van Stichting Liniebreed Ondernemen.