Fototentoonstelling Poolse Vrouwen in Beeld

De fototentoonstelling ‘We zijn hier. Heel kort- heel lang. Poolse vrouwen in beeld’ is een initiatief van Poolse vrijwilligers van POLKA – Centrum voor Poolse vrouwen in stadsdeel Segbroek in samenwerking met Stichting Pegazik. Het idee is van Patrycja Pyzalska, een van vele Poolse vrouwen die in deze buurt wonen voor wie, net als voor POLKA en Pegazik, het stimuleren van de integratie van de Poolse migranten in de lokale samenleving en het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt belangrijke thema’s zijn.
Poolse bewoners in Den Haag een gezicht geven
Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 heeft Den Haag te maken met een sterke toename van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en vooral uit Polen. Met deze tentoonstelling wordt getoond hoe de Poolse bewoners van Den Haag, of ze daar bewust van zijn of niet, langzaam in de lokale samenleving integreren.
Deze foto’s geven de Polen die hier wonen een ‘gezicht’ en laten zien hoe zij onderdeel zijn van de lokale Haagse samenleving. Mensen met eigen dromen en problemen die net als andere bewoners van onze wijk en stad, een eigen leven hier proberen op te bouwen. Het gaat hier dus om elkaar beter te leren kennen, nieuwsgierigheid naar elkaar te prikkelen en in gesprek met elkaar te komen.
De fototentoonstelling is een samenstelling van foto’s die door de Poolse bewoners van Den Haag ergens in de stad genomen zijn en die een weergave zijn van het leven van ‘gewone mensen’ en hun verhalen gebonden aan deze plek (Den Haag). Een samenstelling van positieve verhalen, van momenten van geluk, blijdschap die laten zien dat deze stad ‘iets met ze doet’, dat het een bewuste keuze is geweest om hier te wonen.

POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen in Segbroek
Een jaar geleden is Anna Kowalska, oprichter van POLKA door het stadsdeel Segbroek van de gemeente Den Haag gevraagd om een onderzoek te doen naar problemen en behoeften van de Poolse gezinnen in Segbroek. De gemeente wilde weten hoe ze de Poolse gemeenschap in Segbroek kunnen helpen en bereiken zodat hun leven hier makkelijker wordt en wat ze kan doen om de integratie van deze doelgroep met de lokale gemeenschap te stimuleren. Het werd snel duidelijk dat de sleutel tot de integratie zijn de Poolse vrouwen die hier wonen. Ze zijn degenen die als eerst contacten met de omgeving zoeken en degenen die als eerst de taal leren.
Het idee om een centrum voor Poolse vrouwen op te richten is ontstaan tijdens de gesprekken van Anna en een paar Poolse vrouwelijke vrijwilligers die samen aan de organisatie van een grote Poolse familiepicknick in het kader van De Internationale Dag van het Kind op het Newtonplein werkten. Na een aantal brainstormsessies met andere Poolse vrouwen om de wensen en behoeften van het centrum in kaart te brengen, is POLKA begin oktober afgelopen jaar van start gegaan.
Inmiddels zijn ruim 30 Poolse vrijwilligers bij het centrum actief, komen er wekelijks 40 tot 50 vrouwen op de vrijdagavond bijeen en zijn er 800 Poolse vrouwen die POLKA op Facebook volgen.

Fototentoonstelling Poolse Vrouwen in Beeld

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.