Movies that Matter Festival: Beyond the Bounds

Movies that Matter Festival: Beyond the Bounds

Van 28 februari tot en met 26 maart zal in het Atrium Den Haag ‘Beyond the Bounds: A Shelter City Tentoonstelling’ te bezichtigen zijn. Deze tentoonstelling vertelt de verhalen van zes bedreigde mensenrechtenverdedigers die tijdelijk in Nederland verbleven om uit te kunnen rusten in een veilige omgeving. De tentoonstelling kijkt verder dan hun rol als ‘activist’ en nodigt uit om via de verhalen van Jose, Tama, Kimsor William, Baryalai en Khaled de menselijke kant van activisme te leren kennen. Hun verhalen zijn vastgelegd door laatstejaars KABK studenten, fotograaf Bebe Blanco Agterberg en grafisch ontwerper Edward Dżulaj. De Haagse mensenrechtenorganisatie Justice and Peace heeft met steun van de Nationale Postcode Loterij en het Ministerie van Buitenlandse Zaken deze tentoonstelling ontwikkeld. Deze tentoonstelling maakt onderdeel uit van het Movies that Matter Festival en is een samenwerking met Atrium City Hall, de stichting achter de activiteiten in het Atrium Den Haag.

Activist
De term ‘activist’ voelt voor veel mensen als iets dat ver van hen af staat. Wie zijn het? Wat doen ze? In deze tentoonstelling, ontwikkeld door fotograaf Bebe Blanco Agterberg, grafisch ontwerper Edward Dżulaj en de Haagse mensenrechtenorganisatie Justice and Peace, maak je kennis met zes mensenrechtenverdedigers die voor drie maanden in Den Haag verbleven. Via indrukwekkende beelden, audio en foto’s kom je dichter bij hun doelen, offers en drijfveren te staan. De tentoonstelling is een eerbetoon aan hen die aan de frontlinie staan om onze vrijheden te verdedigen en opkomen voor rechtvaardigheid overal in de wereld. Zo erkennen we de cruciale rol die ze lokaal, nationaal én internationaal spelen door mensenrechten te verdedigen en de persoonlijke offers die ze hiervoor maken.
www.justiceandpeace.nl
www.bebeblanco.com
www.edwardjuly.com

Shelter City
De zes tentoongestelde verhalen zijn van deelnemers van Shelter City, een initiatief dat acht jaar geleden is begonnen in de stad van vrede en rechtvaardigheid: Den Haag. Mensenrechtenverdedigers leven vanwege hun werk vaak met hoge druk en constant gevaar. Samen met elf andere Nederlandse steden verwelkomt Den Haag jaarlijks dertig bedreigde mensenrechtenverdedigers om hen de kans te geven op adem te komen in een veilige omgeving. Gedurende deze periode kunnen ze veilig hun werk voortzetten, uitrusten, hun vaardigheden en netwerk uitbreiden en gebruikmaken van medische diensten. Het doel is om via dit lokale initiatief bij te dragen aan duurzaamheid van de wereldwijde mensenrechtenbeweging, op te komen voor de burgermaatschappij, solidariteit en betrokkenheid binnen en tussen steden op te bouwen en steun te bieden aan hen die zo onbaatzuchtig hun leven toewijden aan anderen.

Movies that Matter Festival
Movies that Matter gelooft in de kracht van film als instrument om menselijke waardigheid onder de aandacht te brengen en onverschilligheid te bestrijden. Daarom organiseren zij jaarlijks een filmfestival in het Filmhuis en Theater aan het Spui in Den Haag en zijn er in de periode rondom het festival tentoonstellingen in het Atrium Den Haag te zien. Het Movies that Matter Festival is van 20 t/m 28 maart 2020.
www.moviesthatmatter.nl