Landbouw en landbouwindustrie in de veenkoloniën

Landbouw en landbouwindustrie in de veenkoloniën

De Veenkoloniën, een prachtig gebied in Groningen en Drenthe.
Een veenkolonie is een nederzetting die is ontstaan doordat arbeiders naar een gebied trokken waar hoogveen werd afgegraven voor de productie van turf.

Landbouw en landbouwindustrie in de veenkoloniën

nnen geschilderd door A.H. Gouwe en door Roelof Schuiling gebruikt voor een Aardrijkskundige wandpla