Weidevogelexcursie Lionserpolder

Weidevogelexcursie Lionserpolder

Wandel mee over het oude kerkpad en ervaar hoe het boerenland er ooit uitzag. Met slingerende kreken, bulten en laagtes, natte greppels, bloemrijk grasland en niet te vergeten talloze vogels om je heen. Wandel mee over het oude kerkpad en ervaar hoe het boerenland er ooit uitzag. Met slingerende kreken, bulten en laagtes, natte greppels, bloemrijk grasland en niet te vergeten talloze vogels om je heen..

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Door de intensivering van de landbouw vinden ze weinig plaats om te broeden en te weinig insecten om hun kuikens mee groot te brengen. Maar daar is tijdens deze excursie weinig van te merken. Je waant je even terug op het platteland van vroeger. In het oeroude, typisch open Friese weidelandschap van de Lionserpolder met de talloze kreken en greppels en weilanden vol bloemen en insecten, vind je in het voorjaar namelijk grote hoeveelheden weidevogels.Grutto's, tureluurs en veel meerJe wandelt tijdens de excursie over het eeuwenoude kerkpad dwars door de polder. Natuurmonumenten beheert dit weidevogelgebied samen met de omringende boeren. En met succes: je wordt begroet door een kakofonie aan geluiden en buitelende vogels boven je hoofd, een prachtig spektakel. Grutto, kievit en tureluur komen er nog veelvuldig voor, evenals de veldleeuwerik.Zingen op hoogteDe veldleeuwerik komt in de Lionserpolder gelukkig weer veel voor. De mannetjes maken prachtige zangvluchten. Eerst klimmen ze tot op grote hoogte, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen. Overal in het gebied kun je dit zeldzame vogeltje tijdens de excursie zien en vooral horen.CoronamaatregelenDeze excursie vindt onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronaregels plaats. Bij annulering ontvangen deelnemers desgewenst hun geld terug.
Vergeet niet je verrekijker mee te brengen!


Weidevogelexcursie Lionserpolder

Weidevogelexcursie Lionserpolder | Foto geüpload door gebruiker Natuurmonumenten.