Smokkel tijdens Napoleon

Smokkel tijdens Napoleon

Deze kleine tentoonstelling geeft een blik in de Franse tijd van ons land. Tussen 1795 en 1814 kwam Nederland onder toenemende Franse invloed en heerschappij: Bataafse Republiek 1795, Koninkrijk Holland 1806 en de periode dat heel Holland was ingelijfd bij het Franse keizerrijk vanaf 1810.

In 1806 stelde Napoleon zijn broer Lodewijk Napoleon Bonaparte aan als Koning van Holland en in datzelfde jaar voerde Napoleon het Continentaal stelsel in, waarbij alle handel met Engeland werd verboden. Speciale aandacht is er in deze tentoonstelling voor de grootschalige smokkelactiviteiten als antwoord op Napoleons handelsblokkade.

Aan de hand van prenten en schilderijen van smokkeltaferelen en (politieke) hoofdrolspelers uit deze tijd en andere objecten nemen we u mee naar dit stukje geschiedenis van Nederland. Ook de Franse invloed op ons bestuur, belastingen en de douane komen aan bod.

Smokkel tijdens Napoleon

Belasting & Douane Museum