Het gebruik van cookies op DagjeWeg.NL

Cookies op DagjeWeg.NL

Op DagjeWeg.NL worden geen tracking cookies geplaatst. De cookies die DagjeWeg.NL zet, zijn niet-persoonsidentificeerbaar.

DagjeWeg.NL gebruikt wel analytische en functionele cookies.

Analytische cookies zijn cookies waarmee DagjeWeg.NL het aantal bezoekers bijhoudt, de pagina's die bezocht worden etc. We gebruiken daarvoor Google Analytics met geanonimiseerde IP-functie. Hier vindt u een overzicht van mogelijk gebruikte Google Analytics cookies. Met deze informatie krijgen we inzicht in het gebruik van DagjeWeg.NL en kunnen we DagjeWeg.NL verbeteren.

Functionele cookies zijn cookies die we gebruiken om instellingen in op te slaan. Bijvoorbeeld als u het zoekfilter gebruikt om de zoekresultaten te verfijnen.

Voor de niet-gepersonaliseerde advertenties plaatst Google op DagjeWeg.NL functionele cookies waarmee een limiet gesteld wordt op hoe vaak u een advertentie ziet op DagjeWeg.NL (dus niet elders, er wordt geen profiel voor gebruik elders gemaakt), om geaggregeerde advertentierapportages te kunnen maken en om bedrog en misbruik te bestrijden.

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden gezet, gekoppeld aan het programma waarmee u een website bezoekt (de browser).

DagjeWeg.NL werkt met producten van Google, te weten Google AdSense, Google Analytics, Google Tag Manager en Google Ads. DagjeWeg.NL heeft de personalisatiemogelijkheden in deze producten uitgezet. DagjeWeg.NL heeft daarvoor onder andere de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd.

U kunt meer informatie over deze Google-producten (en het uitzetten van automatische gegevensverzameling voor uw eigen Google account) vinden op de "Privacy en voorwaarden"-pagina van Google: Hoe Google gegevens gebruikt.

DagjeWeg.NL werkt alleen met niet-gepersonaliseerde advertenties. DagjeWeg.NL plaatst contextuele advertenties. U ziet een advertentie die zoveel mogelijk is afgestemd op de omliggende inhoud van de pagina die u bezoekt. Daarvoor gebruikt DagjeWeg.NL Google Adsense en Google DoubleClick for Publishers. DagjeWeg.NL heeft beide producten ingesteld op het niet-personaliseren van advertenties, maar u kunt zelf deze personalisatie bij Google uitzetten.

DagjeWeg.NL is ervan overtuigd dat het gebruik van cookies zoals dat nu op DagjeWeg.NL gebeurt, geen schade toebrengt, en bijdraagt aan het voor u gratis kunnen produceren van al deze informatie. Al deze technische gegevens worden niet herleid of gekoppeld aan naar personen te herleiden gegevens. Ook op deze pagina staan meer tips hoe u het gebruik van deze cookies kunt voorkomen.

Lees hiervoor ook: Programmabeleid voor platforms van Google.

Hoe verdient DagjeWeg.NL zijn geld?

U kunt gratis gebruik maken van de informatie en artikelen op DagjeWeg.NL. Vanaf 2001 is DagjeWeg.NL al bezig een complete uitdatabase te maken, artikelen te schrijven en u in te lichten over wat er in Nederland en grensstreken te doen is. Een team van redacteuren en journalisten is hier druk mee. DagjeWeg.NL verdient het geld voor dit werk met reclame, onder meer op de volgende manieren:

  1. Reclamecampagnes die voor u relevant kunnen zijn, verkocht door DagjeWeg.NL zelf (niet-persoonsidentificeerbare cookies gebruikt);
  2. Reclamecampagnes die voor u relevant kunnen zijn, verkocht door derde partijen (niet-persoonsidentificeerbare cookies gebruikt);
  3. Verbeterde positie in de zoekresultaten (geen cookies gebruikt);
  4. Verkochte reportages (geen cookies gebruikt);
  5. Kleine stukjes tekst die u informeren (tekstlinks) (geen cookies gebruikt);
  6. Artikelen in de nieuwsbrief (geen cookies gebruikt);
  7. Verkochte tickets (geen cookies gebruikt);

Voor de duidelijkheid: 98% van de inhoud op DagjeWeg.NL is geen reclame, maar geeft informatie over wat er te doen is. De reclame die we tonen, is zoveel mogelijk contextgerelateerd, dus heeft met de inhoud op DagjeWeg.NL te maken.

Reclamecampagnes op DagjeWeg.NL

DagjeWeg.NL voert voor haar klanten bannercampagnes uit en gebruikt voor deze reclamecampagnes eigen software. Voor het meten van het aantal vertoningen gebruikt DagjeWeg.NL het programma Google Analytics. Deze software zet cookies neer om te bepalen hoe vaak een banner is vertoond en verzamelt geanonimiseerde verkeersgegevens. Sommige banners willen we bijvoorbeeld maar tweemaal laten zien aan één bezoeker, dat kunnen we op deze manier regelen. Daarmee zorgt DagjeWeg.NL dat een toeristisch bedrijf zoveel mogelijk mensen bereikt, met een beperkt aantal vertoningen van een banner (dus tegen minder kosten).

Reclamecampagnes via derde partijen

Voor de onverkochte bannerposities schakelt DagjeWeg.NL Google Adsense in. Google Adsense is zelf een advertentienetwerk met eigen klanten maar schakelt ook weer mediabureaus en andere advertentienetwerken in. DagjeWeg.NL zet Google Adsense op niet-persoonsgebonden wijze in, dus anoniem.

Bij Google kunt u zelf ook personalisatie uitzetten voor andere sites. Let op: u moet dit per computer en browser apart instellen, tenzij u een gebruikersaccount bij Google heeft. Maar dan geldt weer dat u altijd ingelogd bent bij Google, waarbij u nog veel meer gegevens achterlaat. Wat u achterlaat kunt u ook weer instellen binnen uw gebruikersaccount.

Remarketing

Om u op andere momenten ook voor DagjeWeg.NL te interesseren, kan het zijn dat u op een andere website een banner van DagjeWeg.NL tegenkomt. Dat kan gebeuren zodra u zoekt op termen die DagjeWeg.NL aan Google Ads heeft opgegeven, of zodra u een website heeft bezocht of ergens geweest bent wat met vrije tijd of een dagjeweg te maken heeft. Als u uw privacy-instellingen niet afgeschermd heeft, bouwen Google en andere partijen een profiel van u op. Een bezoek aan DagjeWeg.NL draagt niet bij aan uw profiel, omdat u anoniem DagjeWeg.NL bezoekt.

Als u via dezelfde PC en dezelfde browser in niet-anonieme modus weer rondkijkt op Internet, kan het zijn dat u een advertentie van DagjeWeg.NL tegenkomt. Google Ads kan dan vinden dat een bezoek aan DagjeWeg.NL past bij uw interesses. Het advertentienetwerk (Google Ads) dat voor DagjeWeg.NL advertenties plaatst, berekent of het interessant zou kunnen zijn dat u een advertentie van DagjeWeg.NL te zien krijgt.

Wanneer gebruikt DagjeWeg.NL nog meer cookies?

DagjeWeg.NL gebruikt cookies om uw voorkeuren op de website DagjeWeg.NL zelf bij te houden, zodat u niet steeds opnieuw dingen hoeft in te voeren op DagjeWeg.NL. Bijvoorbeeld het 'geavanceerde zoeken' of 'zoekfilter', waarbij u diverse extra opties kunt meegeven.

Van Google Analytics gebruikt DagjeWeg.NL de niet-persoonsidentificeerbare mogelijkheden.

U kunt het gebruik van Google Analytics uit- en inschakelen via deze link.

DagjeWeg.NL gebruikt geen cookies van sociale media

Veel mensen gebruiken Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube of andere sociale media.

DagjeWeg.NL laadt geen specifieke codes (zoals de 'Facebookpixel') in van deze sociale netwerken. Daarom vindt u ook geen standaard 'Deel'-knoppen op DagjeWeg.NL. De sociale media leveren die softwarecode en houden zo het bezoek op andere websites in de gaten.

De diverse sociale media hebben eigen verklaringen over cookies: Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Hoe kunt u uw cookies wissen?

U kunt cookies op elk moment wissen. Hoe dat moet is afhankelijk van het programma wat u gebruikt, de 'browser'. De instructies per browser vindt u hieronder:

Hoe kunt u het gebruik van cookies uitschakelen?

U kunt bij DagjeWeg.NL het gebruik van cookies niet uitschakelen, tenzij expliciet via uw browser. DagjeWeg.NL gebruikt zelf geen cookies, behalve analytische en functionele cookies. Als u cookies uitschakelt, zal dat deel van DagjeWeg.NL niet goed werken. Toch kunt u nog informatie op DagjeWeg.NL vinden. Zoals bovenstaand uitgelegd, gebruikt DagjeWeg.NL zelf slechts beperkt cookies.

U kunt Google Analytics uitschakelen via het volgende stukje software wat door Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Dat stukje software dient u te downloaden en te installeren in de browser. Download 'Google Analytics uitzet software'. Voor DagjeWeg.NL blijft ongeacht uw instelling gelden dat u niet-gepersonaliseerde advertenties ziet.

U kunt advertentiepersonalisatie van Google uit- en inschakelen via de volgende pagina: Google advertentiepersonalisatie in-/uitschakelen.

Diverse mediabureaus hebben zich verenigd in organisaties, die de mogelijkheid bieden cookies aan- of uit te zetten. Let wel, dat gaat steeds per computer en per browser. Als u meerdere browsers gebruikt en meerdere computers, moet u wel het een en ander instellen. En, zodra u uw voorkeuren heeft ingesteld, dient u uw cookies niet meer te wissen, want uw voorkeuren worden ook via cookies bewaard. Met gewiste cookies wist u ook uw voorkeuren!

Wijzigingen en aansprakelijkheid

De tekst op deze pagina kan zonder verdere aankondiging wijzigen. DagjeWeg.NL doet zijn best te werken volgens deze cookieverklaring maar aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de inhoud van deze cookieverklaring of de aan- of afwezigheid daarvan.