Natuurreservaat en vogelpark Het Zwin

Het Zwin is het belangrijkste schorre- en slikkengebied van België. Slikken en schorren zijn te vergelijken met de wadden: ze staan droog bij eb en lopen vol bij (zeer hoge) vloed.

In het vogelpark zijn veel bijzondere watervogels te zien. Iedere middag worden de ooievaars, aalscholvers en meeuwen rond drie uur gevoederd.
Behalve een leerzaam vogelpark, is Het Zwin ook een prachtig natuurreservaat. Het gebied strekt zich 2,3 kilometer uit langs de kust in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. Op een wandeldijk en een paar fotografeerplekken na, is het reservaat voor het grootste gedeelte niet toegankelijk voor publiek.