Beleef een middag lang dit middeleeuwse vertier op het kasteel, leuk voor jong en oud.

In de Middeleeuwen was de vraag: “Wie is er in huis de baas?” een zeer geliefd thema op het ­toneel, waarbij lichamelijk geweld dikwijls niet geschuwd werd…
Men kreeg geen genoeg van bedrogen echtgenoten en huwelijksgeweld tussen man en vrouw: “De strijd om de broek”.

De professionele acteurs van de Stichting KunstKeet­Festival uit Nijmegen houden zich voor de hobby bezig met het ontsluiten en opnieuw ten tonele brengen van dit eeuwenlang ondergewaardeerde literaire erfgoed.
Dit doen zij op de wijze waarop 500 jaar geleden theater werd gemaakt: in het Middelnederlands, met uitvergrootte types en sterk fysiek spel.

Inmiddels hebben zij een zestal kluchten geproduceerd waarvan er op 17 september in Kasteel Hernen vier opgevoerd zullen worden. Bovendien houden zij een openbare repetitie van hun nieuwst productie.

Programma:

13.15 uur - De Buskenblazer: Over een man die denkt dat hij een verjongingskuur heeft gekregen…

14.00 en 16.00 uur - Nu noch:Vertaling: Ga door! Over twee mannen die denken een vrouw voor de gek te kunnen houden..

14.45 uur  - De Heks :Over twee boerinnen die denken een heks te kunnen ontmaskeren…

15.15 uur - De Blote Voeten Broeders:(Openbare repetitie)Over een straatarme man die de monniken te slim af is.

16.45 uur - Van de droncken man ende sijn wijf.. :Over de strijd tussen een man en zijn vrouw wie de lantaarn zal dragen….

De entree is inclusief het bijwonen van de diverse kluchten.

Koop hier uw kaartjes

Entree: Volwassenen € 8,50, kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,00,  Donateurs Geldersch Landschap& Kasteelen  en Museumkaart : gratis op vertoon van pas

Tijd: Zondag 17 september van 13.00-17.00 uur

Adres: Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40, 6616 AH Hernen.

Meer informatie: tel. (0487) 531976 of kasteelhernen@glk.nl of www.kunstkeetfestival.nl