Een spirituele kijk op duurzaamheid

Lezing van The Theosophical Society Point Loma - Loge Amsterdam over ‘Een spirituele kijk op duurzaamheid’


Alles op onze aarde beïnvloedt elkaar. Dat besef lijkt nu meer dan ooit te leven. Harmonie en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten voor het bereiken van een duurzame samenleving. Elke verstoring ervan zorgt voor problemen op grote en kleine schaal. De opwarming van het klimaat, honger voor de een, overvloed voor de ander, mishandeling van dieren, onverdraagzaamheid en agressie.

Waarom zijn we in deze situatie terechtgekomen? Is er te weinig voedsel om de groeiende wereldbevolking te voeden? Hoe veranderen wij met elkaar in een duurzame samenleving? Wat is uw visie? Tijd voor verandering op veel gebieden.

Ontwikkel een duurzame visie! Bezoek daarom de lezing over ‘Een spirituele kijk op duurzaamheid’ op vrijdag 1 maart 2019.

Een spirituele kijk op duurzaamheid

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.