Lezing van The Theosophical Society Point Loma - Loge Amsterdam over ‘Ubuntu: Ik ben, omdat wij zijn’


Onze wereld is vol tegenstellingen. Het land waar je woont of vandaan komt, bepaalt hoe een ander naar je kijkt, je bent vluchteling of je leeft vrij en beschermd, je lijdt honger of je moet oppassen voor overgewicht, je bent volwaardig burger of anderen kijken op je neer. Ondanks alle tegenstellingen kunnen wij niet zonder elkaar. Je bent namelijk een mens, omdat wij met ons allen de mensheid zijn.

Wat zijn menselijkheid en broederschap? Wat is nodig om harmonie en geluk voor iedereen te bereiken? Hoe goed begrijpen we elkaars denkwereld? Wat verandert er als wij ons echt inleven in anderen voordat wij een oordeel vormen? Wat houdt een universele visie op het (samen)leven in?

Er is geen mens een mens zonder de anderen! Bezoek daarom de lezing over ‘Ubuntu: Ik ben, omdat wij zijn’ op vrijdag 29 maart 2019.