Goede Vrijdag is de dag dat de christelijke kerk de sterfdag van Christus gedenkt. In de Rooms-Katholieke liturgie krijgt dat gestalte in een viering langs de staties van de kruisweg van Jezus.
In veel katholieke kerken zijn veertien fragmenten van Jezus lijdensweg verbeeld in kunstwerken. De expositie in de St. Annakerk betreft de staties van Anne van Buul, welke zijn voorzien van teksten van Janneke Nijboer.