grote markt over het hele terrein van het museum ,demonstraties voor kinderen, oude ambachten, creatieve dingen, zoals bloemschikken e.d