Erfgoedcafé - De kampen van Kampen

Erfgoedcafé - De kampen van Kampen

Het Erfgoedcafé van februari gaat over de activiteiten van de vroegste bewoners in het gebied waar nu het Reevediep loopt, ten zuiden van Kampen. Deze recent gegraven geul laat overtollig water uit de IJssel afstromen. Voordat de graafwerkzaamheden begonnen, is grondig archeologisch onderzoek gedaan naar de plek. Hierbij zijn op zestien plekken bijzondere archeologische vondsten gedaan, zoals de inmiddels beroemde middeleeuwse kogge. De vondsten dateren van de middensteentijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Archeoloog Axel Muller was projectleider van het onderzoek, en hij vertelt tijdens het Erfgoedcafé meer over de mesolitische kampementen van bewoners uit de middensteentijd en de sporen die zij hebben achtergelaten in het gebied.

27 februari | 19.30 uur | Erfgoedhuis Almere | gratis toegang

Erfgoedcafé - De kampen van Kampen

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.