Museum voor Vlakglas sluit zijn deuren!

Museum voor Vlakglas sluit zijn deuren!

Vanaf maandag 17 oktober 2016 is het museum voor vlakglas- en emaillekunst gesloten.

Het bestuur van het museum moet u hierbij meedelen dat zij van de gemeente Oss maandagmiddag het bericht heeft ontvangen dat de gemeente niet mee wil werken aan een doorstart van het museum voor vlakglas- en emaillekunst.
Nadat in de loop van 2016 duidelijk werd dat zon doorstart niet mogelijk was in het huidige pand, werd een nieuwe mogelijkheid voor het museum gevonden in de Pastorie naast de St.Luciakerk in Ravenstein. Door het bestuur werd een gedetailleerd plan voor de noodzakelijke verbouwing en herinrichting van deze locatie opgesteld, alsmede een sluitende exploitatiebegroting voor de komende 5 jaar. Het kerkbestuur werd bereid gevonden een aanzienlijk deel van de kosten voor de verbouwing voor haar rekening te nemen. De gemeente Oss ging echter niet akkoord om de resterende verbouwingskosten op zich te nemen en de gevraagde bijdrage in de exploitatiebegroting te leveren.

In verband met de ontruiming van het pand verzoeken wij eenieder die nog kunstwerken in het museum heeft, dit kenbaar te maken.
U kunt dit doen via info@museumravenstein.nl en een afspraak te maken voor het ophalen van de kunstwerken tussen 17 en 23 oktober.

Museum voor Vlakglas sluit zijn deuren!

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.