2008 Jaar van het Religieus Erfgoed

2008 Jaar van het Religieus Erfgoed - Dossier DagjeWeg.NL |  
Redactioneel door

28 januari 2008 Utrecht, Utrecht Bij de ijzige replica van de Heilige Kruiskapel opende prof. Mr. Pieter van Vollenhoven op donderdag 17 januari 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed. Op hetzelfde moment lieten vele kerkklokken in Nederland hun geluid horen. Symbolisch luidde Van Vollenhove hiermee de noodklok voor het behoud van deze gebouwen. Gedurende dit themajaar hoopt het bestuur te inventariseren welke religieuze erfgoederen ons land heeft en in welke conditie zij verkeren. Dagjeweg.NL verzamelt de komende 12 maanden veel bijzondere uitstapjes naar deze religieuze erfgoederen. Kijk hiervoor regelmatig in dit dossier.

Schoonheid is subjectief

Bestuursvoorzitter Wim Eggenkamp benadrukte tijdens de openingsbijeenkomst in de Utrechtse Domkerk dat niet de architectonische schoonheid de doorslag gaf. "De lokale gemeenschap bepaalt wat lelijk is of waardevol." Het blijft niet alleen bij inventarisatie, benadrukte Eggenkamp, beleid en actie hierop horen daarbij. Op 11 december tijdens de slotbijeenkomst in Zeeland hoopt het bestuur dan ook een rapport met beleidsvoorstellen op tafel te leggen.

Gooi de deuren open

Naast serieuze zaken is het culturele jaar in de eerste plaats bedoeld om in deze tijd van ontkerkelijking een zo groot mogelijk publiek te laten zien welk religieus erfgoed ons land kent. "Als we alleen de problematiek duidelijk maken hebben we te weinig gedaan", aldus projectleider Mirjam Blott tijdens de persconferentie. “De zwaarheid van het probleem moeten we combineren met de lichtheid van activiteiten.” Elke provincie kan in het aankomende jaar bewijzen wat hij waard is; van Drenthe tot Zeeland gaan de deuren open. Blott gaf diverse voorbeelden tijdens de bijeenkomst in Museum van Speelklok tot Pierement, ook zelf een heringerichte kerk. Veel van de ideeën moeten nog verder uitgewerkt worden, zo lijkt het. Maar ze beloofde drie vrijwilligersdagen, het project Rituelen, een culturele karavaan en per provincie georganiseerde activiteiten. Wat dat precies inhoudt wordt hopelijk de komende tijd duidelijk. De slotmanifestatie is op 11 december in Zeeland.

Muziek als religieus erfgoed

Tijdens de bijeenkomst in de Domkerk werd duidelijk geprobeerd om meerdere culturele achtergronden en geloven te verenigen. Jacobine Geel leidde een debat over het verschil in omgaan met religieus erfgoed binnen de verschillende geloven in Nederland. Dit debat kreeg voeding uit 'Kerk te koop', een documentaire van Frans Bromet die op maandag 21 en 28 november wordt uitgezonden door de NRCV. Eigenaren van Religieus Erfgoed kunnen in de komende maanden een plan indienen voor de herinrichting van het gebouw, het VSBfonds beloont het beste idee met 100.000 euro. Grote kans dat de winnaar aan het einde van het jaar ook op www.reliwiki.nl staat, deze publiekstoegankelijke database moet alle religieuze gebouwen van ons land samenbrengen, ongeacht wat ze waren en zijn geworden...

Laatst gewijzigd: 2015-07-30 13:10:03 · Gepubliceerd: 2008-01-21 15:46:44 - 1608