Terug naar de IJstijd

Meer informatie vind je op de site van het Natuurhistorisch museum. |  deel via WhatsApp | Redactioneel door

13 januari 2006 Rotterdam, Zuid-Holland Ruim 10.000 jaar geleden was de nu zo bekende Noordzee een gebied met mammoeten, reuzenherten en grottenleeuwen. In het Natuurhistorisch museum in Rotterdam zijn van 14 januari tot en met 18 april de fossielen te zien van deze ijstijdzoogdieren. De tentoonstelling is mogelijk dankzij het vele baggerwerk in de Eurogeul en de fossielenverzamelaars uit Nederland en België. Zij stellen hun mooiste collectiestukken voor deze tentoonstelling beschikbaar.

Op de zeebodem

Voor de haven van Rotterdam, in de Noordzee, is de Eurogeul gegraven. Deze vaargeul is 23 meter diep en 57 kilometer lang. Om de Eurogeul zo diep te houden zijn baggerwerkzaamheden continu bezig. Bij dit baggerwerk wordt er zand en slib weggezogen en de zware voorwerpen, bijvoorbeeld fossiele botten van zoogdieren, blijven op de zeebodem liggen. Deze botten belanden op hun beurt weer in de netten van kleine vissersboten. Op deze manier zijn er de afgelopen vijf jaar duizenden kiezen en botten van zoogdieren uit de ijstijd gevonden, welke terecht komen bij verzamelaars thuis of in natuurhistorische musea.

De tentoonstelling

In het Natuurhistorisch museum zijn deze botten en kiezen tentoongesteld. De meesten zijn afkomstig van de wolharige mammoet, maar ook van reuzenherten, de wolharige neushoorn en grottenleeuwen. Naast de verschillende fossielen van zoogdieren, zijn er ook fossielen van zeezoogdieren gevonden in de netten van de kleine vissers, zoals orka’s, grijze walvis, zadel- en ringelrob en de walrus. Al deze fossielen stammen uit de laatste ijstijd. Het Natuurhistorisch museum in Rotterdam opent haar deuren voor de tentoonstelling op 14 januari en duurt tot 18 april. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Kijk ook bij...

Laatst gewijzigd: 2011-05-09 10:46:50 · Gepubliceerd: 2006-01-13 12:28:05 - 2243