Wormdal


Beleef de hitte van het vuur in de glasblazerij in Leerdam

Wormdal

Het Wormdal is een natuurgebied bij Kerkrade op zowel Nederlands als Duits grondgebied. Door het gebied stroomt de beek De Worm.

Sinds halverwege de twintigste eeuw heeft de natuur hier haar gang kunnen gaan. Hierdoor is er een prachtig beeklandschap ontstaan met een meanderende beek, grindbanken en bossen. In de afgesleten buitenbochten van de beek zijn stijlranden, de perfecte plek voor bijvoorbeeld ijsvogels. Ook leven er verschillende moerasvogels zoals de waterral en de watersnip in het Wormdal. Bij de VVV in Kerkrade zijn verschillende wandelroutes te krijgen. Fietsen en wandelen kan ook via het knooppuntensysteem. Foto Wormdal: Ark.eu

Wormdal

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.