Natuurgebied De Langstraat

Het natuurgebied De Langstraat is een groene parel, liggend op de overgang van zand naar klei, die de “Naad van Brabant” wordt genoemd. Kenmerkend aan dit natuurgebied is het Slagenlandschap - lange smalle percelen omzoomd met elzenheggen. Delen van dit monumentale cultuurlandschap zijn onttrokken aan de landbouw en als natuurgebied in beheer bij Staatsbosbeheer.

Het uit "De Naad" opkwellende water maakt samen met de verschillende bodemtypen een bijzondere plantengroei mogelijk. Ook het rijke vogel- en dierenleven dankt hieraan zijn bestaan.