Kedichem - Voor de 32ste keer wordt op zaterdag 5 september de Jaarmarkt in Lingedorp Kedichem gehouden. Vanaf dit jaar is de organisatie in handen van de Kedichemse Bibliotheek. Bijna 30 oude & nieuwe standhouders hebben zich inmiddels aangemeld en het belooft een gezellige happening te worden. Dit jaar met een springkussen, modelspoorbaan en een heuse modeshow op het kerkplein!

Bijna traditioneel is het winnen van mooie prijzen bij het Rad van Fortuin. Van taart- & reischeques, parfum, spellen- & boekenpakketten tot aan een glasassortiment. Daarnaast zijn er van de bekende kunstenares Corry van Amerlaan twee bronzen beelden te winnen. In een aantal speciale ‘Bibliotheek ronden van Fortuin’ zijn deze prijzen met een totale waarde van ruim 850 (!) euro te winnen en de animo daarvoor is zoals gebruikelijk groot. Wees er dus snel bij.

De Kedichemse Bibliotheek redt zich al jaren zonder de welkome steun van gemeentelijke subsidie. Dankzij vrijwilligers en sponsoring door bedrijven zijn die zich geroepen voelen een lokaal initiatief als een bibliotheek te ondersteunen, zoals woningcorporatie KleurrijkWonen, kunnen gelukkig vele wensen vervuld worden. Steunt u ons ook? U bent van harte welkom op zaterdag 5 september a.s. op het centrale Kerkplein in Kedichem. De rommelmarkt start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Entree & parkeren: gratis.