Koningsmaandag Harlingen

Koningsmaandag Harlingen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen maandag 13 juni 2016 een streekbezoek aan Noardwest Fryslân (Noordwesthoek) in de provincie Fryslân.

Het bezoek in Harlingen


Het bezoek aan Harlingen bestaat uit de volgende onderdelen:
Bezoek aan de scheepswerf van de Thecla Bodewes Group;
Vaartocht met het Statenjacht Friso naar de binnenstad;
Dansvoorstelling van Club Guy&Roni (Oerol) bij de Sassteiger;
Bezoek aan het Stadhuis van Harlingen.

Wilt u komen kijken?


Het is op verschillende locaties goed mogelijk het Koninklijk Paar te zien.
Dat kan tussen circa 13.45 - 16.00 uur (onder voorbehoud) op de volgende plekken:
Vanaf de Noorderpier: vaartocht in het Statenjacht door de Industriehaven
Rondom de Sassteiger: vaartocht en het dansoptreden van Club Guy&Roni
Rondom de Oude Buitenhaven en Noorderhaven: vaartocht en tot slot de wandeling naar het Stadhuis

Koningsmaandag Harlingen

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.