Hendrik Elings
Hendrik Elings (1967) is geboren en getogen aan de rand van het dorp...St. Annaparochie....de plaats waar ooit Rembrandt zijn ja-woord gaf aan Saskia van Uilenburgh. Daar...altijd maar die luchten...altijd maar die zeedijk...en altijd de nieuwsgierigheid naar wat er achter die dijk is te zien, te ruiken....te voelen.
Sinds 2010 woont hij er weer, ergens middenin dit in 1505 ingepolderde gebied, het Bildt....en heeft deze nieuwsgierigheid een plek gevonden in zijn schilderijen. Donkere avondluchten in maanlicht, de Oudebildtdijk die als een rups door het vlakke land kruipt, of een verlaten lege plek, plekken die met herinneringen van vroeger te maken hebben.
Naast deze landschappen zijn de schilderijen met dieren en mensen gebleven. Kwetsbaar, weerloos en zichzelf in hun doen en laten. Met een ingetogen palet, losse penseelstreek en relativerende knipoog geeft hij op een ontroerende wijze uiting aan een herkenbaar stukje van ons zelf.
Evert van Hemert
Als kind lief en dromerig,
als puber moeizaam,
vroeg volwassen, geslaagd als reclamejongen
en sinds zijn 23ste levend van en met de muzen der schilder- en beeldhouwkunst.
Vanaf dag 1 als zelfstandig kunstenaar gaat het hem voor de wind en oogst bewondering, soms ook afgunst voor zijn onafhankelijk bestaan.
Evert van Hemert ( Haarlem 1952) is autodidact en al meer dan 30 jaar veelzijdig kunstenaar (zijn opleiding aan de Rietveldacademie duurde slechts 10 minuten). Hij werkt als beeldhouwer en als schilder figuratief. Zijn werk heeft iets feestelijks - zijn figuren vieren het leven uitbundig. Weelderige nimfen, trotse paarden en krachtige stieren spelen een dartel spel, waarin gespot wordt met evenwicht en zwaartekracht.
Bronzen beelden
Van Hemert is sinds jaar en dag bekend van zijn bronzen beelden van ronde vrouwen:genietend, dansend al dan niet gezeten op een paard dan wel stier. Veel mensen zijn verbaasd dat hij ook schildert en de verbazing wordt nog groter als men gewaar wordt dat, afgezien van zijn pronte dames, hij ook nog verf in landschappen weet om te zetten.
Regelmatig loopt hij met zijn hond in de zuidwesthoek van Friesland en geniet van de weidsheid. Het uitzicht loopt in principe onbelemmerd door tot IJsland. Telkens is hij weer gebiologeerd door de fraaie luchten die in dit gebied te zien zijn. Komt dat door het licht of vanwege de weerkaatsing op het water van het IJsselmeer en de Fluessen... wie zal het zeggen.
Kenmerkend voor het werk van de kunstenaar zijn de tegenstellingen. Hij voert afwisselend statige slanke dames, al dan niet te paard of ander dier gezeten, of vrouwen met voluptueuze rondingen en piepkleine borsten ten tonele. Van Hemert werkt snel en vergeet alles om hem heen als de juiste sfeer er is. De beelden worden eerst van was gemaakt en dan in brons gegoten. Hij patineert de beelden zelf en werkt ze geheel zelf af. Evert van Hemert exposeert al vele jaren in binnen- en buitenland.
Evert op zijn website over zijn werk: