Het echtpaar Petit bouwt kleine huisjes. Maquettes voor een mini-woonwijk die écht bewoond gaat worden. Een echte wijk voor levende kleine mensen. Voor mensen die niet altijd klein waren. Mensen die ooit een leven leidden zoals jij en ik. Totdat ze zich moesten melden om ‘verkleind’ te worden. Gedecimeerd. Letterlijk! Het echtpaar Petit raakt betrokken bij het geheime project van ‘de Dienst’ die problemen als overbevolking en milieuschade een halt moet toeroepen. Kleine mensen eten tenslotte minder en verbruiken minder.