1

Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht


-advertentiepositie-Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht

» Let op: deze activiteit is voorbij «

In 2019 bestaat in Nederland de wet op het vrouwenkiesrecht 100 jaar. Deze wet werd in 1919 na jarenlang actievoeren aangenomen. In deze grote tentoonstelling staat de strijd voor het vrouwenkiesrecht centraal. Tot in de kleinste plaatsen waren afdelingen van de in 1894 opgerichte Vereniging voor Vrouwenkiesrecht te vinden, maar de actie werd wereldwijd gevoerd en de Nederlanders waren belangrijke partners in deze internationale strijd. De expositie toont schilderijen, vaandels, foto’s, cartoons en documenten met aandacht voor regionale en nationale leiders, maar laat ook zien dat de strijd voor gelijkheid nog steeds voortduurt.

 Bezoek www.groningermuseum.nl

Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht
Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.