Op zondag 3 februari om 16.00 uur opent in Museum Slager de tentoonstelling ‘Reincarnation of Hieronymus Bosch’ van beeldend kunstenaar Eveline van de Griend. Van de Griend is een geboren Bosschenaar en woont momenteel in Berlijn, Duitsland. De schilder Hieronymus Bosch heeft een belangrijke rol gespeeld in haar keuze om kunstenaar te worden. Als kind groeide van de Griend op in Nederland, Engeland, Rusland en bracht een groot deel van haar kindertijd door in Afrika. Deze landen en de vele reizen hebben bijgedragen aan haar beeldvorming en waarneming van de wereld.
De expositie is het sluitstuk van een vijfjarig project en toont voor het eerst de gehele serie: 12 grote olieverf schilderijen en enkele sculpturen. In deze solo tentoonstelling belicht van de Griend actuele thema’s zoals postkolonialisme, culturele verschillen en de onderlinge relatie van mensen belicht.
Eveline van de Griend combineert op sublieme wijze klassieke en moderne stijlen. Haar werk verwijst naar renaissanceschilders als Hieronymus Bosch, maar ook Freuds psychoanalytische theorieën komen tot leven met een beeldspraak die herinnert aan het surrealisme van de 20ste eeuw. De schilderijen tonen wat liever niet gezien wil worden en daarmee treedt Eveline van de Griend ze in de voetsporen van Bosch. In haar poging om de menselijkheid te vangen is ze niet bang om zichzelf kwetsbaar op te stellen.
Voor de afsluiting van haar project koos Eveline van de Griend bewust voor Den Bosch en Museum Slager: “Ik kom uit den Bosch, het is een beetje mijn thuis en ook Hieronymus Bosch komt hiervandaan. En ik koos ook voor Museum Slager omdat dit museum een generatie van schilders koestert en een geschiedenis in zich heeft. Het museum wil oud en nieuw bij elkaar brengen, in een combinatie van een bestaande collectie en moderne kunst. Daarom is Museum Slager voor deze expositie een hele mooie plek.”