VROUWEN IN ZICHT. Op weg naar gelijke rechten!

VROUWEN IN ZICHT. Op weg naar gelijke rechten!

Het Nederlands Steendrukmuseum presenteert een nieuwe expositie over de positie van de vrouw in de affichekunst. In 2019 is het 100 geleden dat vrouwen bij verkiezingen het volledige stemrecht krijgen. Een turbulente geschiedenis gaat hieraan vooraf. Markante veranderingen in de positie van vrouwen worden duidelijk als we bekijken hoe zij staan afgebeeld op affiches en pamfletten uit deze periode. Waar in het begin vooral geromantiseerde en ideale vrouwen te zien zijn, komen in toenemende mate realistische vrouwen in zicht, vrouwen die vechten voor gelijke rechten. Vooral de suffragettes, strijders voor vrouwenrechten tijdens de eerste feministische golf, gebruiken de steendruktechniek voor de verspreiding van hun gedachtegoed. Voorvechtster Aletta Jacobs zorgt uiteindelijk met de vrouwenbeweging voor een doorbraak. Hoe het kantelend beeld van de vrouw zich rond de eeuwwende vertaalt in de lithografie, wat de eventuele oorzaken zijn, of die veranderingen binnen Europa gelijktijdig optreden en meer kunt u zien op de expositie in het Nederlands Steendrukmuseum. De tentoonstelling sluit af met enkele fotoportretten van hedendaagse topvrouwen.

VROUWEN IN ZICHT. Op weg naar gelijke rechten!

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.