1

Wierdense Kerstmarkt
Wierdense Kerstmarkt

Op 14 december 2019 zal er, evenals vorgaande jaren, weer een grote en gezellige Kerstmarkt in Wierden worden gehouden met veel kramen en een verschillend en attractief programma met een ruim aanbod van artikelen en etenswaren.

De opbrengst van de kerstmarkt komt elk jaar ten goede aan een goed doel. Voor dit jaar staat het goede doel vooral in het teken van 75 jaar bevrijding. De gemeente Wierden wil zich onderscheiden en heeft daarom in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Om hieraan ruimte te geven is er door inwoners uit de gemeente Wierden een stichting opgericht die zorgdraagt voor het aanjagen, bundelen en ondersteunen van de diverse projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het stichtingsbestuur van ‘Vier de Vrijheid Wierden – Enter’ maakt deel uit van een kerncomité waarin een brede vertegenwoordiging zit uit de lokale samenleving. Rotary en Lionsclub wierden willen hieraan een bijdrage leveren.

Gezien de vele hartverwarmende wensen voor een ander in de Wensboom van afgelopen jaar willen we ook dit jaar weer een bijdrage aan dit initiatief leveren.

De Kerstmarkt is bij uitstek geschikt voor jong en oud. Verschillende mooie oude ambachten krijgen een prominente plaats in de marktstraat. In het centrum komt weer een podium waarop diverse muzikale optredens plaatsvinden. De bekende midwinterhoornblazers zullen op diverse plaatsen in het centrum opduiken waar ze u van harte welkom heten met hun bekende klanken.

Een bezoek aan de levende Kerststal is zeker weer een hoogtepunt. Ook de kameel zal dit jaar weer aanwezig zijn. Veel winkels in het centrum zullen open zijn, wat het geheel nog gezelliger maakt. Het is zeker de moeite waard deze Kerstmarkt te bezoeken. Geopend vanaf 15.00 tot 20.00 uur.

Wierdense Kerstmarkt
Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.