Tentoonstelling Mensen zoals jij en ik

Tentoonstelling Mensen zoals jij en ik

Fotograaf Ellen Houtman en stichting Straat Consulaat organiseren de expositie Mensen zoals jij en ik van 28 februari t/m 6 maart in het Atrium Den Haag.

De expositie laat een serie tien manshoge portretten zien van mensen zoals jij en ik; ‘gewone’ mensen. Ze kennen elkaar niet en, lijken op het eerste gezicht niets gemeenschappelijks te hebben. Toch behoren ze bij een groep.

Wat bindt hen? Eén ding; ze zijn op dit moment dakloos of thuisloos – niet omdat het een keuze is, maar omdat het hen door uiteenlopende omstandigheden simpelweg is overkomen.
Wie zijn zij? Zou je ze als zodanig herkennen in je buurt of op je werk? Waarschijnlijk niet, het zijn namelijk mensen zoals jij en ik. Ze laten hier iets van zichzelf zien dat anders verborgen blijft. Zij maken deel uit van onze stad en stellen zich graag aan u voor.

Ellen Houtman
Ellen Houtman studeerde fotografie en video aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Zij legt zich voornamelijk toe op portret- en architectuurfotografie. Als docent is ze verbonden aan het Nederlands Fotomuseum.
www.ellenhoutman.nl

Straat Consulaat
Medewerkers en vrijwilligers van Straat Consulaat behartigen de belangen van dak- en thuislozen en druggebruikers in opvang, zorg en op straat. Onder andere door het stimuleren van medezeggenschap, adviseren van instellingen en gemeente, verspreiden van informatie via (sociale) media, werken aan eerlijke beeldvorming, uitvoeren van aansprekende projecten en onderzoeken en als het moet voeren zij actie! Hun doelen zijn dat iedereen toegang heeft tot wonen, voeding, scholing, informatie en zorg en zich in gelijkwaardigheid verbonden weet met anderen in de samenleving.
www.straatconsulaat.nl

Tentoonstelling Mensen zoals jij en ik

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.