Tentoonstelling TBC Photovoices

Tentoonstelling TBC Photovoices

Tuberculose (TBC) is de dodelijkste infectieziekte ter wereld, met jaarlijks 10 miljoen nieuwe tuberculosepatiënten. Alleen al in 2018 stierven meer dan 1,4 miljoen mensen aan TBC, waardoor gezinnen in wanhoop en armoede achterblijven.

Wie is KNCV Tuberculosefonds?
KNCV Tuberculosefonds werd in 1903 opgericht vanuit de burgermaatschappij met als doel de ‘zorg’ te regelen voor TBC-patiënten en hun families nog lang voordat TBC-medicijnen beschikbaar kwamen. In de afgelopen 116 jaar heeft de organisatie onmisbare kennis en ervaring opgedaan op het gebied van effectieve TBC-bestrijding. Het doel van het Tuberculosefonds is om de wereldwijde TBC-epidemie te helpen beëindigen. Inmiddels doen we dat wereldwijd. In Afrika, Azië en Oost-Europa werken we nauw samen met (lokale) overheden, gezondheidswerkers en de lokale gemeenschap. In Nederland focussen wij ons op het onder controle houden van TBC. Ook hier komt de ziekte namelijk nog voor. TBC kent uiteindelijk geen grenzen.

Waarom is TBC-stigma een probleem?
De stigma en discriminatie die de ziekte TBC omringd, vormt een belangrijke barrière voor mensen die door TBC zijn getroffen om zich te melden bij gezondheidsdiensten. Het verminderen van TBC-stigma is daarom essentieel in de strijd tegen de epidemie omdat hierdoor het zoeken naar zorg, contactonderzoek, de start van de behandeling, therapietrouw en kwaliteit van de zorg wordt belemmerd.

TBC-stigma berooft mensen met TBC ook van hun rechten en het respect van anderen. Het kan bijdragen aan catastrofale kosten waar mensen met TBC onder gebukt gaan, en het kan de reden zijn dat ze uit hun huizen, gemeenschappen en banen worden gezet. Ze verliezen zo hun inkomen, voelen zich onveilig en raken steeds meer geïsoleerd. Stigma schaadt niet alleen patiënten, maar het kan ook het streven van zorgverleners om hoogwaardige zorg te bieden, ondermijnen. Een effectieve aanpak van stigma is daarmee essentieel voor het aanbieden van kwalitatief hoge patiëntgerichte zorg.

Het idee achter TBC Photovoices
De filosofie van het Tuberculosefonds ten aanzien van het verminderen van TBC-stigma is het opbouwen van empathie en wederzijds respect tussen gemeenschappen, gezondheidswerkers en mensen die getroffen zijn door TBC. Het heeft tot doel de neiging van mensen om anderen te beschamen, beschuldigen en van labels te voorzien te verminderen door het bewustzijn van onze eigen oordelen te vergroten. Het Tuberculosefonds heeft daarom diverse innovatieve tools ontwikkeld om TBC-stigma aan de basis beter te begrijpen, te meten, te beoordelen en effectief aan te pakken. Een van deze tools is TBC Photovoices.

Photovoices is een methodiek die gemarginaliseerde mensen de kans geeft om hun verhaal te vertellen, hun een stem geeft om hun gevoelens te kunnen uiten. Ze krijgen camera’s waardoor ze foto's kunnen maken om anderen te helpen de wereld door hun ogen te zien. De methodiek hoopt mensen zo sterker in hun schoenen te laten staan waardoor ze hopelijk eerder zullen pleiten voor een verbeterde kwaliteit van leven, voor zichzelf en voor hun gemeenschappen.

TBC Photovoices van KNCV is gebouwd op dezelfde principes en filosofie, maar heeft het naar een ander niveau gebracht door het eveneens te gebruiken als een middel voor zelfonderzoek, begeleiding en ondersteuning. We hebben het aangepast tot een interventie die TBC-patiënten en ex-TBC-patiënten door een persoonlijk transformatieproces leidt met behulp van fotografie de context en emoties rond TBC als ziekte te begrijpen en te communiceren. De interventie is bedoeld om zelfrespect opnieuw op te bouwen en te versterken door middel van coaching in groepen en door mensen met TBC te leren hoe ze fotodocumentaire kunnen gebruiken om hun emoties en gevoelens uit te drukken en te verwerken.

In deze tentoonstelling kunt u het werk bekijken van een groep absolute ‘TBC-kampioenen’ die hebben deelgenomen aan de TBC Photovoice-sessies in Almaty, Kazachstan; Manila op de Filippijnen; en Uyo en Lagos in Nigeria. We zijn heel dankbaar dat we hun foto’s en verhalen in deze tentoonstelling mogen laten zien. Tot slot willen we graag het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS) bedanken die dit initiatief mogelijk heeft gemaakt.

www.kncvtbc.org

Tentoonstelling TBC Photovoices

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.