Viering Internationale Vrouwendag Den Haag

Viering Internationale Vrouwendag Den Haag

De international vrouwendag in Den Haag week wordt afgesloten in het Atrium Den Haag op zondag 8 maart van 19 tot 22 uur met een grootse gratis toegankelijke viering! De ontwikkelingen rondom emancipatie vóór en mét alle vrouwen van Den Haag wordt gevierd. Met onder andere muziek van De Règâhs, Muziekacademie Den Haag, EXPO Women of SOZA, de Ria Sikkes Lezing over de 2e en 4e feministische golf met Khadija Arib Voorzitter Tweede Kamer en Mikal Tseggai, een poëtische voordracht van Ninke Overbeek, we sluiten af met dansmuziek van Ome Steef. Deze avond wordt ook de Kartiniprijs uitgereikt.

Kartiniprijs
In Den Haag telt iedereen mee. Vrouwen net zo goed als mannen. Alleen blijft een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen ten opzichte van mannen in de praktijk wel eens achter bij dat streven.

De Gemeente Den Haag wil alles wat eraan bijdraagt om dit te verbeteren stimuleren, er bekendheid aan geven en als good practices onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarom werd in 2007 de Kartiniprijs ingesteld, een gemeentelijke emancipatieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. De feestelijke uitreiking vormt ieder jaar een programmaonderdeel van de Haagse viering van Internationale Vrouwendag op of rond 8 maart.

In 2020 zijn de genomineerden: Joan Biekman, Fatma Aktas en Mijn Buuf.
Meer informatie is te vinden op www.kartini.nl.

Exposities Atrium Den Haag​
Ook is er in het Atrium van 2 t/m 14 maart de EXPO Women of SOZA en van 3 t/m 24 maart Fototentoonstelling She's got the Power - Hivos te zien.

Viering Internationale Vrouwendag Den Haag

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.