Reünieconcert Fanfare Irene Grootebroek

Reünieconcert Fanfare Irene Grootebroek

Dit evenement wordt verplaatst naar het najaar van 2020 in verband met de maatregelen voor het
Corona virus. Op dit moment proberen wij een alternatieve datum te plannen in het najaar van 2020. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk over informeren. Het bestuur van Fanfare Irene wenst u alle goeds toe en hoopt u in goede
gezondheid snel weer te zien. Het bestuur van Fanfare Irene.