Noorderlicht Fotofestival 2020: Generation Z

Noorderlicht Fotofestival 2020: Generation Z

Het Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2020, GENERATION Z, vindt van 18 juli t/m 20 september plaats op vier locaties in Heerenveen en Groningen. De 27e editie gaat over het denkkader en de energie van de jongste generatie wereldburgers, geboren na 1995. Hoe staan ze in de maatschappij, hoe zien ze hun toekomst, wat zijn hun ambities? Door te focussen op hun grondhouding probeert Noorderlicht hun leefwereld inzichtelijk maken. Inmiddels is voor het festival een scherpe selectie gemaakt, die een beeld geeft van een generatie die inzet op fundamentele emancipatieprocessen.
Generatie Z is de eerste groep digitale wereldburgers die van jongs af aan op een armlengte afstand een oneindige hoeveelheid informatie tot haar beschikking heeft. Maar zij zijn zich ook als vanzelfsprekend bewust van de problematische verhouding ervan met de waarheid. Generatie Z leeft aan het begin van de vierde industriële revolutie, waarin techniek de arbeidsverhoudingen en het wezen van de mens zélf op zijn kop zet. Z ziet zich geconfronteerd met klimaatdreigingen en een uitgeputte aarde. Zij heeft geen bewuste herinneringen aan 9/11 of een tijd zonder war on terror. Zij groeit op in een wereld waarin zij zich omringd ziet met werkdrukproblematiek, economische stagnatie en nationalistische gevoelens. Het zijn jongvolwassenen met minder verwachtingen op een stabiele toekomst dan hun ouders, iets waar zij de voorgaande generaties op aanspreken.

Nieuwe balans
Als er één ding duidelijk is voor deze generatie: het huidige systeem voldoet niet meer. Men gaat collectief de straat op om verandering teweeg te brengen en strijdt hand in hand voor een nieuwe balans tussen de krachten die de toekomst op deze planeet moeten waarborgen. Z ruimt doortastend op en maakt haast van zaken als gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Onderwerpen als de-kolonialisatie, gendergelijkheid en body positivity zijn aan de orde van de dag, en dat is nog maar het begin. Generation Z gaat over de realisatie van een keerpunt, het tot stand brengen van een basis voor een nieuwe toekomst en het nemen van verantwoordelijkheid. Zij is in dit verhaal de personificatie van een omslag in denken en handelen, waaraan alle generaties mee zullen moeten doen.

DEELNEMERS
Elena Aya Bundurakis (GR) | Els Zweerink (NL) | Ine Lamers (NL) | Jan Stradtmann (DE) | Lavinia Xausa (IT) | Lena Kuzmich (AT) | Lisandro Suriel (SX) | Madeline Swainhart (US) | Marie Lukasiewicz (FR) | Martine Stig (NL) | Massimiliano Rossetto (CH) | Amal Alhaag (NL) & Nadine Stijns (NL) | Nael Quraishi (GB) | Oktawian Jurczykowski (PL) | Oliver Ressler (AT) | Ra Solaris (PL) | Sebastian Steveniers (BE) | Sydney Rahimtoola (US) | Tanya Klimovich (RU) | Tasio Bidegain (ES/FR) | Tommy Smits (NL) & Daniel Dmyszewicz (NL) | Verena Blok (NL) | Victor Naumovski (MK) | Sheng-Wen Lo (TW) | Pilvi Takala (FI) | Kevin Haizel (GH)YOUNG CURATORS 2020: Tell me,
Noorderlicht geeft een vervolg aan het mentorprogramma Young Curators, dat vorig jaar werd ingezet. Twee jonge curatoren stellen onder leiding van Noorderlicht een tentoonstelling samen in de Noorderlicht Studio, die thematisch flankeert aan het hoofdfestival. De curatoren voor de 2020-editie zijn Sydney Rahimtoola (US, 1993) en Hanane El Ouardani (NL, 1994). Dit festivalonderdeel begint op zaterdag 4 juli in de Noorderlicht Studio in Groningen. Hier meer informatie.

DEELNEMERS
Hassan Kurbanbaev (UZ) | Karolina Wojtas (PL) | Malou Bumbum (DK) | Randa Maroufi (FR) | Shadman Shahid (BD) | Alicia Mersy (CA) | Ilyes Griyeb (MA) | Sarker Protick (BD)

Noorderlicht Fotofestival 2020: Generation Z

Leuke foto beschikbaar? Stuur er eentje op naar redactie@dagjeweg.nl.