1

Soldaten in de streek 1672 – 1673 (Verlengd!)
Soldaten in de streek 1672 – 1673 (Verlengd!)

Dit jaar organiseert het regionaal archief RHCVV de tentoonstelling ‘Soldaten in de streek, 1672 – 1673. Restanten van het Rampjaar in het archief’. In 2022 is het 350 jaar geleden dat de Engelsen, Fransen en de bisschoppen van Keulen en Münster gezamenlijk de Republiek, het huidige Nederland, aanvielen. Door de vele verwoestingen en plunderingen staat het jaar 1672 bekend als het Rampjaar. De Vechtstreek heeft hierbij zwaar geleden. De brieven, verslagen, prenten en objecten in de tentoonstelling geven een goed beeld van deze regio tijdens het Rampjaar.

Het is moeilijk voor te stellen hoe het gebied destijds eruit moet hebben gezien en welke invloed de Oude Hollandse Waterlinie had op het dagelijks leven. Ontdek dit zelf door de gebeurtenissen stap voor stap uit te beelden op een grote kaart in de expositieruimte. Ook kun je zelf op archiefonderzoek gaan: Kom erachter welke gevolgen de waterlinie voor de boeren had en waarom de soldaten Joris en Jacob ruzie kregen in een herberg.

In de zomervakantie is er wekelijks een activiteit, zoals een koffielezing over het Rampjaar, een workshop paleografie (het lezen van 17e-eeuws schrift) of een workshop waarin kinderen hun eigen cartoon herdrukken. Bekijk het volledige programma op rhcvechtenvenen.nl.

Soldaten in de streek 1672 – 1673 (Verlengd!)
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen