The world is yours! - hiphop maakt de stad

The world is yours! - hiphop maakt de stad

The world is yours! - hiphop maakt de stad is de nieuwe tentoonstelling die vanaf 23 september te zien is in het Wereldmuseum Rotterdam. The world is yours! gaat over de maakbaarheid van de wereld. De tentoonstelling benadert hiphop niet alleen als muziekstroming, maar als lifestyle. En als een cultuur die toegepast wordt om stedelijke ruimtes te claimen en de stad zo eigen te maken. The world is yours! komt tot stand in samenwerking met Brand New Guys, Clan de Banlieue, Concrete Blossom en Notes. Zij geven hun visie op deze rol van hiphop, en doen dat ieder in een eigen ruimte binnen de tentoonstelling.

The world is yours! - hiphop maakt de stad

The world is yours! Foto: Brand New Guys