Expositie Museum Collectie
Expositie Museum Collectie

In Nederland bevindt zich een rijke verzameling van kunst- en andere erfgoed collecties in openbaar bezit, de Collectie Nederland. Dit kostbare bezit is van én voor iedereen. Museum Valkenburg heeft afgelopen jaren veelvuldig aanspraak gemaakt op bruiklenen voor tentoonstellingen uit deze Collectie Nederland. Een twintigtal werken bleef in langdurige bruikleen in het depot van het museum. Die werken, van onder meer Lei Molin, Ger Lataster, Jef Diederen, Frans Vos en Gèr Boosten, vormen de kern van de tentoonstelling.