Cycling 4 Climate
Cycling 4 Climate

Cycling 4 Climate

De Cycling 4 Climate route loopt in 2024 langs GeoFort.

Samen met 2.000 anderen fiets je op 21 juni 2024 langs de toekomstige kustlijn van Nederland. Deze kustlijn willen we natuurlijk voorkomen...
Er zijn korte en lange fietsroutes en voor de hardlopers is er de Running 4 Climate. Het goede doel waarvoor je dit jaar geld kan inzamelen is Wetlands International: voor het behoud en herstel van CO2 absorberende draslandgebieden.

De "Climate Classic fietstocht" is bedoeld om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering, maar aandacht is niet genoeg. De deelnemers doen daarom een , waarmee ze aangeven op welke manier ze de impact op het klimaat willen verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld beloven een maand geen eten weg te gooien, je buren enthousiast te maken voor zonnepanelen, je wordt lid van een energiecoperatie, je zet je spaargeld bij een bank die investeert in duurzame projecten of je gaat het educatieve programma van GeoFort sponsoren...

Benieuwd waar jouw klimaatwinst te behalen is?
Bepaal je eigen footprint via: www.mijnverborgenimpact.nl

Via deze test zie je op welke gebieden je al goed scoort en waar je kunt verbeteren!

In GeoFort (ht museum over de toekomst) hebben we een aparte exhibit over je footprint met een pratende walvis. Ook hangt de streepjescode in het TerraNova gebouw. Helga van Leur heeft dit gebouw in 2019 geopend.

Inschrijven voor de Climate Classic kan via: Inschrijven - Climate Classic

 Bezoek climateclassic.nl