Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam

Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam

Het Muiderslot wordt ook wel Amsterdam Castle genoemd. Waarom is dat eigenlijk? Het kasteel en de handelsstad Amsterdam hebben al eeuwen een bijzondere band. Van 1 april t/m 31 oktober 2017 vertelt het Muiderslot het verhaal van deze verstrengelde geschiedenis in de tentoonstelling Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam.

De band tussen het Muiderslot en Amsterdam ontstond al in de dertiende eeuw bij graaf Floris V, de bouwheer van het Muiderslot. In die tijd kregen schippers op vertoon van hun schippersbrief een officieel afschrift van het tolprivilege van graaf Floris V doorgang over de Vecht. Dit tolprivilege is het oudst bekende document waarin het dorpje Amestelledamme aan de Amstel voor het eerst in schrift wordt genoemd. Het geldt daarom als de geboorteakte van de stad. Om dezelfde reden speelt het document letterlijk een sleutelrol in de tentoonstelling. Graaf Floris V staat als bouwheer van het Muiderslot en als eerste burgervader van Amsterdam aan het begin van een geschiedenis tussen twee eeuwenoude bondgenoten. De tentoonstelling Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam maakt duidelijk waarom we vandaag de dag nog steeds van Amsterdam Castle spreken.

Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.