"De polder en de Oude Hollandse Waterlinie"
"De polder en de Oude Hollandse Waterlinie"

De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud-Gorcum heeft een expositie gemaakt met als onderwerp "De polder en de Oude Hollandse Waterlinie".

De expositie bestaat uit 20 platen met een korte tekst. Ze vertellen de geschiedenis van het ontstaan van de polders en het latere gebruik van water(huishouding) als offensief middel en verdedigingslinie.

De expositie wordt ingericht op de 1e verdieping van korenmolen De Hoop (Dalemwal 21). Het is een van de promotie-activiteiten van de Oude Hollandse Waterlinie in de aanloop naar het Waterliniejaar 2022.

De Oude Hollandse Waterlinie was 350 jaar geleden de redding van Holland in de oorlogen tegen Spanjaarden en Fransen. Door delen land onder water te zetten werd het de vijand moeilijk gemaakt verder op te trekken.

Gorinchem was grootste en belangrijkste vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie. Deze expositie is een van de activiteiten in aanloop naar het Waterliniejaar 2022.
Om meer van deze omvangrijke verdediging te weten te komen is de expositie vanaf 31 maart to 31 augustus 2019 opgesteld en gratis toegankelijk in molen De Hoop te Gorinchem. 
Molenstichting SIMAV en molenaar Ton v.d. Heuvel zijn gastheer van deze expositie. Molen De Hoop is elke zaterdag open van 10:00-17:00u. en op zondag van 11:00-16:00u.