Gladio Games
Gladio Games

Fort Altena is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en daarmee Unesco Werelderfgoed! Wat niet zoveel mensen weten, is dat Fort Altena na de Tweede Wereldoorlog tot 1992 de locatie was van een onderdeel van de Binnenlandse Veiligheidsdienst om, in het geval van een bezetting, inlichtingen door te geven aan de gevluchte regering. Deze organisatie werd in de volksmond Gladio genoemd.

Gladio
We zoeken u!

Vandaag wordt uw hulp gevraagd. Vanwege acute bedreigingen wordt Gladio weer in opperste staat van paraatheid gebracht. Onze minister president heeft alle Gladio-medewerkers opgeroepen om zich te melden op hun oude werkplek Fort Altena. Fijn dat jullie er zijn! .......

 Bezoek www.fortaltena.nl

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.
Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.