Ontmoeting Waagmeester
Ontmoeting Waagmeester

Ontmoeting Waagmeester

Deze Waag is van 1779 maar kent een veel oudere geschiedenis. Het weegrecht was voor IJsselstein heel belangrijk. Vanaf 1345 sprak men van de Baronie van IJsselstein. Een gebied dat tot 1795 bijna de helft van de Lopikerwaard besloeg en zich tot een half soeverein staatje ontwikkelde. De baron van IJsselstein zwaaide hier de scepter. Dat was zo dwingend dat iedere boer in de Baronie verplicht was zijn koopwaar en vee via de stadswaag te verhandelen. Dat leverde de Baronie flinke accijnzen op.

Ontmoeting Waagmeester:
Elke zaterdagmiddag van mei tot en met oktober van 12.30 - 16.00 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) is een waagmeester aanwezig om meer te vertellen over de geschiedenis en werking van de Waag.

 Bezoek inijsselstein.nl

Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.
Foto geüpload door gebruiker Stichting Liniebreed Ondernemen.